sivasiva.org

Search Tamil/English word or
song/pathigam/paasuram numbers.

Resulting language


This page in Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Marati  Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Japanese   Urdu   Cyrillic/Russian  
srimath chathkuru chaanhthaananhtha chuvaamikaL aruLiya kanhtha kuru kavacham Audio


vinhaayakar vaalzhththu

kaliyukath theyvamae kanhthanukku muuththoanae
mushika vaakananae muulap poruLoanae
Skanhthakuru kavachaththai kalithoasham nheenGkitavae
thiruvatiyin thiruvaruLaal cheppukiRaen kaaththaruLvaay
chiththi vinhaayaka jayamaruL poaRRukiRaen -- (5)

chiRpara kaNapathae nhaRkathiyum thanhtharuLvaay
kaNapathi thaaLiNaiyaik karuththinil vaiththittaen
achcham theerththu ennai rakshiththituveerae.

cheyyuL

Skanhthaa charaNam Skanhthaa charaNam
charavaNapava kukaa charaNam charaNam -- (10)

kurukukaa charaNam kuruparaa charaNam
charaNam atainhthittaen kanhthaa charaNam
thanaith thaanaRinhthu nhaan thanmayamaakitavae
Skanhthakiri kurunhaathaa thanhthituveer Gnaanamumae
thaththakiri kurunhaathaa vanhthituveer vanhthituveer -- (15)

avathuutha chathkuruvaay aaNtavanae vanhthituveer
anpuruvaay vanhthennai aatkoNta kuruparanae
aRam poruL inpam veetumae thanhtharuLvaay
thanhthituvaay varamathanai Skanhthakurunhaathaa
shaNmukaa charaNam charaNam Skanhtha kuroa -- (20)

kaaththituvaay kaaththituvaay Skanhthakuru nhaathaa
poaRRituvaen poaRRituvaen puvanakuru nhaathaa
poaRRi poaRRi Skanhthaa poaRRi
poaRRi poaRRi murukaa poaRRi
aRumukaa poaRRi arutpatham aruLvaay -- (25)

thakappan Svaamiyae en ithayaththuL thanGkituvaay
Svaami malaithanil choannathanaich choallituvaay
chivakuru nhaathaa cheppituvaay praNavamathai
akakkaN thiRakka aruLvaay upathaecham
thikkelaam venRu thiruchchenhthil amarnhthoanae -- (30)

aaRumuka Svaami unnai arutjoathiyaayk kaaNa
akaththuLLae kumaraa nhee anpu mayamaay varuvaay
amarath thanmaiyinai anukkirakiththituvaayae
vaelutaik kumaraa nhee viththaiyum thanhtharuLvaay
vael koNtu vanhthituvaay kaalanai virattitavae -- (35)

thaevaraik kaaththa thiruchchenhthil aaNtavanae
thirumurukan puuNtiyilae thivya joathiyaana kanhthaa
paraGn joathiyum kaatti paripuurNamaakkituvaay
thirumalai murukaa nhee thitaGnaanam aruL purivaay
chelvamuththuk kumaraa mummalam akaRRituvaay -- (40)

atimuti yaRiyavoNaa aNNaa malaiyoanae
aruNaachalak kumaraa aruNakirikku aruLiyavaa
thirupparanGkirik kukanae theerththituvaay vinai mulzhuthum
thiruththaNi vaelmurukaa theeranaay aakkituvaay
ettukkutik kumaraa aevalpilli chuuniyaththai -- (45)

pakaivar chuuthuvaathukaLai vaelkoNtu virattituvaay
ellaap payankaLum enakkuk kitaiththitavae
enGkum nhiRainhtha kanhthaa eNkaN murukaa nhee
ennuL aRivaay nhee uLLoLiyaay vanhtharuLvaay
thiruppoaruur maamurukaa thiruvatiyae charaNamayyaa -- (50)

aRivoLiyaay vanhthu nhee akakkaNNaith thiRanhthituvaay
thiruchchenhthuur shaNmukanae jakathkuruviR karuLiyavaa
jakathkuroa chivakumaraa chiththamalam akaRRituvaay
chenGkoattu vaelavanae chivaanupuuthi thaarum
chikkal chinGkaaraa jeevanaich chivanaakkituvaay -- (55)

kunRakkutik kumaraa kurukukanaay vanhthitappaa
kumarakirip perumaanae manaththaiyum maayththituveer
pachchaimalai murukaa ichchaiyaik kaLainhthitappaa
pavalzhamalai aaNtavanae paavanGkaLaip poakkitappaa
viraalimalai shaNmukanae viraivil nhee vanhthitappaa -- (60)

vayaluur kumaarakuroa Gnaanavaramenak karuLveerae
veNNaimalai murukaa meyveettaith thanhthituveer
kathirkkaama vaelavanae manamaayai akaRRituvaay
kaanhtha malaik kumaraa karuththuL vanhthituveer
mayilaththu murukaa nhee manaththakaththuL vanhthituveer -- (65)

kaGnchamalai chiththakuroa kaNNoLiyaay vanhthituveer
kumaramalai kurunhaathaa kavalaiyelaam poakkituveer
vaLLimalai vaelmurukaa vaelkoNtu vanhthituveer
vatapalzhani aaNtavanae valvinaikaL poakkituveer
aelzhumalai aaNtavanae eththikkum kaaththituveer -- (70)

aelzhmai akaRRik kanhthaa emapayam poakkituveer
achaiyaatha nheGnchaththil aRivaaka nhee aruLvaay
aRupataik kumaraa mayilaeRi vanhthituvaay
paNivathae paNiyenRu paNiththanai nhee enakku
paNinhthaen kanhthaa unpaatham paNinhthuvappaen -- (75)

arutperuGn joathiyae anpenak karuLvaayae
patarnhtha anpinai nhee parappirammam enRanaiyae
ulakenGkum uLLathu oruporuL anpaethaan
uLLuyiraaki iruppathum anpenpaay
anpae kumaran anpae Skanhthan -- (80)

anpae oam ennum aruLmanhthiram enRaay
anpai uLLaththilae achaiyaathu amarththitumoar
chakthiyaith thanhthu thatuththaat koNtitavum
varuvaay anpanaay vanhtharuL Skanhthakuroa
yaavarkkum iniyan nhee yaavarkkum eLiyan nhee -- (85)

yaavarkkum valiyan nhee yaavarkkum aanoay nhee
unakkoru koayilai en akaththuLLae punaivaenae
chivachakthik kumaraa charaNam charaNam aiyaa
apaayam thavirththuth thatuththaat koNtaruLvaay
nhilzhalveyil nheernheruppu maNkaaRRu vaanathilum -- (90)

pakaimaiyai akaRRi apayamaLiththituveer
uNarvilae onRi ennai nhirmalamaakkituvaay
yaanena thaRRa meyGn Gnaanamathu aruLvaay nhee
mukthikku viththaana murukaa kanhthaa
chathurmaRai poaRRum shaNmuka nhaathaa -- (95)

aakamam aeththum ampikai puthalvaa
aelzaiyaik kaakka nhee vaelaenhthi vanhthituvaay
thaayaayth thanhthaiyaay murukaa thakkaNam nhee varuvaay
chakthiyum chivanumaaych chatuthiyil nhee varuvaay
paramporuLaana paalanae Skanhthakuroa -- (100)

aathimuulamae aruvaay uruvaay nhee
atiyanaik kaaththita aRivaay vanhtharuLvaay
uLLoLiyaay murukaa utanae nhee vaa vaa vaa
thaevaathi thaevaa chivakuroa vaa vaa vaa
vaelaayuthaththutan kumaraa viraivil nhee vanhthitappaa -- (105)

kaaNpana yaavumaayk kaNkaNta theyvamaay
vaethach chutaraay meykaNta theyvamae
miththaiyaam ivvulakai miththaiyenRu aRinhthitachchey
apayam apayam kanhthaa apayam enRu alaRukinRaen
amaithiyai vaeNti aRumukavaa vaavenRaen -- (110)

unthuNai vaeNtinaen umaiyavaL kumaraa kaeL
achcham akaRRituvaay amaithiyaith thanhthituvaay
vaeNtiyathu unaruLae aruLvathu un katanaeyaam
un aruLaalae unthaaL vaNanGkittaen
attamaa chiththikaLai atiyanukku aruLitappaa -- (115)

ajapai valzhiyilae achaiyaamal iruththivitu
chiththarkaL poaRRitum Gnaanachiththiyum thanhthuvitu
chivaananhthath thaenil thiLaiththitavae cheythuvitu
aruL oLik kaatchiyai akaththuLae kaattivitu
aRivai aRinhthitum avvaruLaiyum nhee thanhthuvitu -- (120)

anukkirakiththituvaay aathikurunhaathaa kaeL
Skanhthakuru nhaathaa Skanhthakuru nhaathaa
thaththuvam maRanhthu thannaiyum nhaan maRanhthu
nhallathum kettathum nhaan enpathum maRanhthu
paava puNNiyaththoatu paraloakam maRanhthitachchey -- (125)

aruL veLivittu ivanai akalaathu iruththituvaay
atimaiyaik kaaththituvaay aaRumukak kanhthakuroa
chiththiyilae periya Gnaanachiththi nhee aruLa
cheekkiramae varuvaay chivaananhtham tharuvaay
chivaananhtham thanhtharuLi chivachiththar aakkituvaay -- (130)

chivanaip poal ennaich cheythituvathu un katanae
chivachath kurunhaathaa chivachath kurunhaathaa
Skanhtha kurunhaathaa kathaRukiRaen kaettituvaay
thaaLinaip pitiththaen thanhthitu varam enakku
thiruvarut chakthiyaith thanhthaat koNtituvaay -- (135)

chathrup pakaivarkaLai shaNmukaa olzhiththittu
kilzhakkuth thichaiyilirunhthu krupaakaraa kaappaaRRum
thenkilzhakkuth thichaiyilirunhthu theenapanhthoa kaappaaRRum
thenthichaiyilum ennaith thiruvaruLaal kaappaaRRum
thenmaeRkilum ennaith thiRanvaelaal kaappaaRRum -- (140)

maeRkuth thikkil ennai maalmarukaa rakshippaay
vatamaeRkilum ennai mayiloanae rakshippaay
vatakkil ennaik kaappaaRRa vanhthituveer chathkuruvaay
vatakilzhakkil enakkaaka mayilmeethu varuveerae
paththuth thikkuth thoaRum enai paRanhthuvanhthu rakshippaay -- (145)

en chikaiyaiyum chirachinaiyum chivakuroa rakshippaay
nheRRiyum puruvamum nhinatharuL kaakkattum
puruvanGkaLukkitaiyae purushaோththaman kaakkattum
kaNkaL iraNtaiyum kanhthavael kaakkattum
nhaachikaL iraNtaiyum nhallavael kaakkattum -- (150)

chevikaL iraNtaiyum chaevaRkoti kaakkattum
kannanGkaL iraNtaiyum kaanGkaeyan kaakkattum
uthattinaiyum thaan umaachuthan kaakkattum
nhaakkai nhan murukan nhayamutan kaakkattum
paRkaLaik kanhthan palamkoNtu kaakkattum -- (155)

kalzhuththaik kanhthan kaikaLaal kaakkattum
thoaLkaL iraNtaiyum thuuya vael kaakkattum
kaikaL viralkaLaik kaarththikaeyan kaakkattum
maarpaiyum vayiRRaiyum vaLLimaNaaLan kaakkattum
manaththai murukankai maaththatithaan kaakkattum -- (160)

hruthayaththil kanhthan inithu nhilaiththirukkattum
utharaththai yellaam umaimainhthan kaakkattum
nhaapikuhyam linGkam nhavayutaik kuthaththoatu
ituppai mulzhanGkaalai iNaiyaana kaalkaLaiyum
puRanGkaal viralkaLaiyum porunhthum ukir anaiththaiyumae -- (165)

uroamath thuvaaram ellaam umaipaalaa rakshippaay
thoal raththam majjaiyaiyum maamchamenpu maethachaiyum
aRumukavaa kaaththituveer amarar thalaivaa kaaththituveer
en akanGkaaramum akaRRi aRivoLiyaay irunhthum
murukaa enaik kaakka vael koNtu vanhthituveer -- (170)

paapaththaip pochukkip paarellaam chiRappuRavae
oam SeLam charavaNapava srim hreem kleem enRum
kleLam SeLam nhamaha enRu chaerththitataa nhaaLthoaRum
oamirunhthu nhamahavarai onRaakach chaerththitataa
onRaakak kuuttiyumae uLLaththilae iruththi -- (175)

orumanath thoatu nhee uruvaiyum aeththitataa
murukanin muulamithu mulzhumanaththoatu aeththittaal
mummalam akanRuvitum mukthiyunhthan kaiyiluNtaam
mukthiyai vaeNtiyumae eththikkum chella vaeNtaam
murukan iruppitamae mukthith thalam aakumappaa -- (180)

hruthayaththil murukanai iruththivitu ikkaNamae
ikkaNamae muulamanhthram aeththivitu aeththivitu
mulamathai aeththuvoarkku kaalapayam illaiyataa
kaalanai nhee jayikka kanhthanaip paRRitataa
choannapatich cheythaal chupramaNya kurunhaathan -- (185)

thaNNoLip peruGnchutaraay unnuLLae thaaniruppaan
jakamaayai jayiththitavae cheppinaen muulamumae
mulaththai nhee japiththae mukthanumaakitataa
akshara lakshamithai anputan japiththuvitil
eNNiya thelaamkittum emapaya makanRoatum -- (190)

muvulakum puujikkum murukanaruL munniRkum
puuvulakil iNaiyaRRa puujyanumaavaay nhee
koatiththaram japiththuk koatikaaNa vaeNtumappaa
koatikaaNach choannathai nhee nhaatituvaay manamae
janmam kataiththaeRa japiththituvaay koatiyumae -- (195)

vaethaanhtha rakachiyamum veLiyaakum unnuLLae
vaetha chuutchumaththai viraivaakap paRRitalaam
chupramaNyakuru joathiyaayuL thoanRituvaan
arut perum joathiyaana aaRumuka Svaamiyumae
anhthar mukamirunhthu aatkoLvaan chaththiyamaay -- (200)

chiththiyaiyum mukthiyaiyum Skanhthakuru thanhthituvaan
nhinnaiyae nhaan vaeNti nhiththamum aeththukiRaen
meyyaRivaakak kanhthaa vanhthituvaay ivanuLae nhee
vanhthituvaay maruvituvaay pakuththaRivaakavae nhee
pakuththaRi voativanaip paarththitach cheythitappaa -- (205)

pakuththaRivaana kanhthan paranGkunRil irukkinRaan
palzhaniyil nheeyum palzhamjoathi aanaay nhee
pirammanukku aruLiyavaa praNavap poruLoanae
piRavaa varamaruLi pramma mayamaakkituvaay
thiruchchenhthuuril nhee chakthivael thaanGki vittaay -- (210)

palzhamuthir choolaiyil nhee paraGnjoathi mayamaanaay
Svaami malaiyilae chivaSvaamik karuLiya nhee
kunRukaL thoaRum kuruvaay amarnhthittoay
kanhthakiriyai nhee choanhthamaakkik koNtanaiyae
Skanhtha kurunhaathaa SkanhthaaSrama joathiyae -- (215)

piRappaiyum iRappaiyum peyarththuk kaaththituvaay
piRavaamai enkinRa peruvaram nhee thanhthituvaay
thaththuvak kuppaiyai maRanhthitach cheythituvaay
enhtha nhinaippaiyum eriththu nhee kaaththituvaay
Skanhthaa charaNam Skanhthaa charaNam -- (220)

charaNam atainhthittaen chatuthiyil vaarumae
charavaNa pavanae charavaNa pavanae
unnaruLaalae nhaan uyiroatirukkinRaen
uyirukkuyiraana kanhthaa unnilennaik karaiththitappaa
ennil unnaik kaaNa enakku varamaruLvaay -- (225)

cheekkiram vanhthu chivachakthiyum thanhtharuLvaay
itakalai pinGkalai aethum aRinhthilaen nhaan
inhthiriyam atakki irunhthum aRikilaen nhaan
manathai atakka valzhi onaRum aRinhthilaen nhaan
Skanhthaa un thiruvatiyaip paRRinaen chikkenavae -- (230)

chikkenap paRRinaen cheppituveer upathaecham
kaamak kachatukaL yaavaiyum kaLainhthituvaay
chiththa chuththiyum japamum thanhthituvaay
nhinaippu ellaam nhinnaiyae nhinainhthitach cheythituvaay
thirumurukaa unnaith thitamuRa nhinaiththitavae -- (235)

thiruvaruL thanhthituvaay thiruvaruLthaan ponGkitavae
thiruvaruL onRilae nhilaipeRach cheythituvaay
nhilaipeRach cheythituvaay nhithyaananhthamathil
nhithyaananhthamae nhinnuru vaakaiyinaal
athvaitha aananhthaththil imaippolzhuthu aalzhththituvaay -- (240)

Gnaana paNtithaa nhaanmaRai viththakaa kaeL
Skanhtha kurunhaathaa Skanhtha kurunhaathaa kaeL
meypporuLaik kaatti maenmai atainhthitachchey
vinaikaL yaavaiyumae vaelkoNtu virattituvaay
thaariththiriyanGkaLai un thati koNtu virattituvaay -- (245)

thukkanGkaL anaiththaiyum tholaithuuram poakkituvaay
paapa utalaip parichuththa maakkituvaay
inpa thunpaththai iruvilzhiyaal virattituvaay
aachaip paeykaLai aRavae nhachukkituvaay
akanhthaip pichaachai alzhiththu olzhiththitataa -- (250)

meyyaruLaam unnaruLil murukaa iruththituvaay
kaNkaNta theyvamae kaliyuka varathanae
aaRumukamaana kuroa aRinhthittaen un makimai
ikkaNamae varuvaay en Skanhtha kuruvae nhee
ennaik kaaththitavae enakku nhee aruLitavae -- (255)

araik kaNaththil nheeyum aati varuvaayappaa
vanhthenaith thatuththu valiya aatkoL varathakuroa
anputh theyvamae aaRumuka maanavanae
chupramaNyanae chookam akaRRituvaay
Gnaana Skanhtharae Gnaanam aruLvaay nhee -- (260)

Gnaana thaNta paaNiyae ennai Gnaana paNtithanakkituvaay
akanhthaiyellaam alzhiththu anpinai uuttituvaay
anpu mayamaakki aatkoLLu vaiyappaa
anpai en uLLaththil achaivinRi nhiRuththivitu
anpaiyae kaNNaaka aakkik kaaththituvaay -- (265)

uLLum puRamum unnaruLaam anpaiyae
uRuthiyaaka nhaanum paRRita uvanhthituvaay
ellai illaatha anpae iRaiveLi enRaay nhee
anGkinGkenaathapati enGkum anpenRaay
anpae chivamum anpae chakthiyum -- (270)

anpae hariyum anpae pramanum
anpae thaevarum anpae manitharum
anpae nheeyum anpae nhaanum
anpae chaththiyam anpae nhiththiyam
anpae chaanhtham anpae aananhtham -- (275)

anpae meLanam anpae moaksham
anpae prammamum anpae anaiththum enRaay
anpilaatha itam anGkuminGku millai enRaay
enGkum nhiRainhtha anpae en kurunhaathanappaa
anpil uRaiyum arutkuru nhaatharae thaan -- (280)

SkanhthaaSramaththil Skanhthakuru vaanaankaaN
muvarum thaevarum munivarum poaRRitavae
SkanhthaaSramam thannil Skanhtha joathiyumaay
aathma joathiyumaay amarnhthitta Skanhthakuru
iruLai akaRRavae elzhunhthitta enGkaL kuru -- (285)

ellai illaatha un iRaiveLiyaik kaattituvaay
mukthiyaith thanhthituvaay muuvarum poaRRitavae
nhampinaen u nnaiyae nhampinaen Skanhthakuroa
unnaiyanRi ivvulakil onRumillai enRuNarnhthaen
nhankaRinhthu koNtaen nhaanum unatharuLaal -- (290)

vittita maattaen kanhthaa veeta tharuLveerae
nhatuneRRith thaanaththu nhaanunaith thiyaanippaen
prammamanhthiraththaip poathiththu vanhthituvaay
chulzhumunai maarkkamaay joathiyai kaattituvaay
chivayoakiyaaka enaich cheythitum kurunhaathaa -- (295)

aachai aRuththu aranatiyaik kaattivitum
meyyati yaraakki mey veettil iruththivitum
konGku nhaattilae koayil koNta Skanhthakuroa
kollimalai maelae kumarakuru vaanavanae
kaGnchamalai chiththar poaRRum Skanhthakiri kurunhaathaa -- (300)

karuvuuraar poaRRum kaanGkaeyaa kanhthakuroa
maruthamalaich chiththan makilzhnhthupaNi paramakuroa
chennimalaik kumaraa chiththarkku aruLvoanae
chivavaakkiyar chiththar unaich chivan malaiyil poaRRuvarae
palzhaniyil poakarumae paaroar vaalzhap pirathishtiththaan -- (305)

pulippaaNi chiththarkaLaal putai chuulzhnhtha kumarakuroa
konGkil malinhthitta Skanhtha kurunhaathaa
kaLLam kapatamaRRa veLLai uLLam aruLveerae
kaRRavarkaLoatu ennaik kaLippuRach cheythitumae
ulakenGkum nhiRainhthirunhthum kanhthakuru uLLaitam -- (310)

Skanhthakiri enpathai thaan kaNtukoNtaen kaNtukoNtaen
nhaalvar aruNakiri nhavamiraNtu chiththarkaLum
paktharkaLum poaRRum palzhanhimalai murukaa kaeL
konGkuthaechaththil kunRuthoaRum kutikoNtoay
cheelam nhiRainhtha chaelammaa nhakaraththil -- (315)

kannimaar oataiyinmael Skanhthakiri athanil
SkanhthaaS ramaththinilae GnaanaSkanhtha chathkuruvaay
amarnhthirukkum joathiyae aathimula maanakuroa
ayarchchiyai nheekkituvaay en thaLarchchiyai akaRRituvaay
chukavanaechan makanae chupramaNya joathiyae -- (320)

paerinpa makilzhchchiyaiyum perukitach cheythitappaa
paramaananhthamathil enai maRakka paalippaay
maal marukaa vaLLi maNavaaLaa Skanhthakuroa
chivakumaraa unkoayil Skanhthakiri enRuNarnhthaen
joathippilzhampaana chunhtharanae palzhaniyappaa -- (325)

chivaGnaanap palzhamaana Skanhthakurunhaathaa
palzham nhee enRathinaal palzhanimalai yirunhthaayoa
thiruvaavinan kutiyil thirumurukan aanaayoa
kumaraa murukaa kurukukaa vaelavanae
akaththiyarkkuth thanhthu aatkoNtaay thamilzhakaththai -- (330)

kaliyuka varathanenRu kalachamuni unaippukalzhnhthaan
oLavaikku aruL cheytha aRumukavaa Skanhthakuroa
olzhukkamotu karuNaiyaiyum thavaththaiyum thanhtharuLvaay
poakarukkaruL cheytha puvana chunhtharanae
thaNtapaaNith theyvamae thatuththaat koNtitappaa -- (335)

aaNtik koalaththil aNaiththituvaay thaNtutanae
theyvanGkaL poaRRitum thaNtaayutha joathiyae
Skanhthakiri maelae Skanhthakiri joathi yaanavanae
kataikkaNNaal paarththitappaa karuNaiyuLLa Skanhthakuroa
aelzaiyaik kaaththitappaa aeththukiRaen unnhaamam -- (340)

unnai anRi vaeRonRai orupoathum nhampukilaen
kaNkaNta theyvamae kaliyuka varathanae
kanhthan enRa paerchoannaal katithaaka nhoaytheerum
puvanaeSvari mainhthaa poaRRinaen thiruvatiyai
thiruvatiyai nhampinaen thiruvati chaatchiyaaka -- (345)

puvanamaathaa mainhthanae puNNiya muurththiyae kaeL
nhin nhaamam aeththuvathae nhaan cheyyum thavamaakum
nhaaththalzhum paeRavae aeththituvaen nhinnhaamam
murukaa murukaavenRae muuchchellaam vittituvaen
uLLum puRamum orumurukanaiyae kaaNpaen -- (350)

anGkinGku enaathapati enGkumae murukanappaa
murukan ilaavittaal muuvulaka maethappaa
appappaa murukaanhin aruLae ulakamappaa
aruLellaam murukan anpellaam murukan
Sthaavara janGkamaay Skanhthanaay aruvuruvaay -- (355)

murukanaay muthalvanaay aanavan Skanhthakuru
SkanhthaaSramam irukkum Skanhthakuru atipaRRich
charaNam atainhthavarkaL chaayujyam peRRituvar
chaththiyam choalkinRaen chanhthaeka millaiyappaa
vaethanGkaL poaRRitum vativaelan murukanai nhee -- (360)

chanhthaekam illaamal chaththiyamaay nhampituvaay
chaththiya maanatheyvam Skanhtha kurunhaathan
chaththiyam kaaNavae nhee chaththiyamaay nhampitappaa
chaththiyam vaeRalla Skanhthakuru vaeRalla
Skanhthakuruvae chaththiyam chaththiyamae Skanhthakuru -- (365)

chaththiyamaaych choannathai chaththiyamaay nhampiyae nhee
chaththiyamaay Gnaanamaay chathaananhtha maakivitu
alzhivaRRa prammamaay aakki vituvaan murukan
thirumaRaikaL thirumuRaikaL cheppuvathum ithuvaethaan
Skanhthakuru kavachamathai choanhthamaakkik koNtu nhee -- (370)

poruLuNarnhthu aeththitappaa pollaappu vinaiyakalum
piRavip piNi akalum prammaananhtha muNtu
immaiyilum maRumaiyilum imaiyoarunnaip poaRRituvar
muvarumae munniRpar yaavarumae puujippar
anuthinamum kavachaththai anputan aeththitappaa -- (375)

chiraththaa pakthiyutan chinhthaiyonRich cheppitappaa
kavalaiya kanRitumae kanhthanaruL ponGkitumae
piRappum iRappum piNikaLum tholainhthitumae
kanhthan kavachamae kavachamenRu uNarnhthituvaay
kavacham aeththuveerael kaliyai jeyiththitalaam -- (380)

kali enRa arakkanaik kavacham virattitumae
choannapatich cheythu chukamataivaay manamae nhee
Skanhthakuru kavachaththaik karuththuunRi aeththuvoarkku
ashta aiSvaryam tharum anhthamillaa inpam tharum
aalpoal thalzaiththituvan aRukupoal vaeroatituvan -- (385)

vaalzaiyati vaalzaiyaippoal vamchamathaip peRRituvan
pathinaaRum peRRup pallaaNtu vaalzhnhthituvan
chaanhthiyum cheLakyamum charvamanGkaLamum perukitumae
Skanhthakuru kavachamithai karuththu nhiRuththi aeRRuveerael
karvam kaamam kuroatham kalithoasham akaRRuvikkum -- (390)

muncheytha vinaiyakanRu murukanaruL kittivitum
aRam poruL inpam veetu athichulapamaayk kittum
aachaaram cheelamutan aathinhaema nhishtaiyutan
kaLLamilaa uLLaththoatu kanhthakuru kavacham thannai
chiraththaa pakthiyutan chivakumaranai nhinaiththup -- (395)

paaraayaNam cheyveerael paarkkalaam kanhthanaiyum
kanhthakuru kavachamithai oru maNtalam nhishtaiyutan
pakaliravu paaraamal orumanathaay pakaruveerael
thirumurukan vaelkoNtu thikkukaL thoaRum nhinRu
kaaththituvaan kanhthakuru kavalai illai nhichchayamaay -- (400)

Gnaana Skanhthanin thiruvatiyai nhampiyae nhee
kanhthakuru kavacham thannai oathuvathae thavam enavae
uNarnhthukoNtu oathuvaiyael unakkup perithaana
ikaparachukam uNtaam enhnhaaLum thunpam illai
thunpam akanRu vitum thonhtharavukaL nheenGkivitum -- (405)

inpam perukivitum ishtachiththi kuutivitum
piRavippiNi akaRRi pramma nhishtaiyum thanhthu
kaaththu rakshikkum kanhthakuru kavachamumae
kavalaiyai vittunhee kanhthakuru kavachamithai
irunhtha patiyirunhthu aeRRivitu aeRRinaal -- (410)

theyvanGkaL thaevarkaL chiththarkaL paktharkaL
poaRRituvar aevalumae purinhthituvar nhichchayamaay
Skanhthakuru kavacham chamchayap paeyoattum
aGnGnaanamum akaRRi aruL oLiyum kaattum
Gnaana Skanhthakuru nhaanenRum munnhiRpan -- (415)

uLLoLiyaay irunhthu unnil avanaakkituvan
thannil unaikkaatti unnil thanaikkaatti
enGkum thanaikkaatti enGkumunaik kaattituvaan
Skanhthajoathi yaanakanhthan kanhthakiri irunhthu
thaNtaayutham thaanGkith tharukinRaan kaatchiyumae -- (420)

kanhthan pukalzh paatak kanhthakiri vaaruminae
kanhthakiri vanhthu nhitham kaNtuymmin jakaththeerae
kalithoasham akaRRuvikkum kanhthakuru kavachamithai
paaraayaNam cheythu paaril pukalzh peRumin
Skanhthakuru kavacha palan paRRaRuththup paramkotukkum -- (425)

orutharam kavacham oathin uLLalzhukkup poakum
irutharam aeRRuveerael eNNiyathellaam kittum
munRutharam oathin munniRpan Skanhthakuru
nhaankumuRai thinam oathi nhallavaram peRuveer
ainhthumuRai thinam oathi paGnchaatcharam peRRu -- (430)

aaRumuRai yoathi aaRuthalaip peRRituveer
aelzhu muRai thinam oathin ellaam vachamaakum
ettumuRai aeththil attamaa chiththiyum kittum
onpathutharam oathin maraNapayam olzhiyum
paththutharam oathi nhiththam paRRaRRu vaalzhveerae -- (435)

kannimaar oataiyilae nheeraati nheeRupuuchik
kanhthakuru kavacham oathi kanhthakiri aeRivittaal
munhthai vinai ellaam kanhthan akaRRituvaan
nhinhthaikaL nheenGkivitum nhishtaiyumae kaikuutum
kannimaar oatai nheerai kaikaLil nhee etuththuk -- (440)

kanhthan enRa manhthiraththaik kaNmuuti uruvaeRRi
uchchiyilum theLiththu utkoNtu vittittaal un
chiththa malam akanRu chiththa chuththiyum kotukkum
kannimaar thaevikaLaik kannimaar oataiyilae
kaNtu valzhipattu kanhthakiri aeRituveer -- (445)

kanhthakiri aeRi Gnaana Skanhthakuru kavachamithaip
paaraayaNam cheythu ulakil paakkiyamellaam peRRutuveer. -- (447)

Back to Top

This page was last modified on Wed, 06 Dec 2023 07:38:52 +0000
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org