நாயன்மார் திருநாமம் Naayanmaar Guru Pooja Month Guru Poojai Period
மானி Maani (Mangayarkarasi) Chiththirai Rohini  
சிறுத்தொண்டர் Siruththondar Chiththirai Bharani  
திருநாவுக்கரசர் Thirunaavukkarasar Chiththirai Sathayam 560-660 CE
இசைஞானி Isaignaani Chiththirai Chiththirai  
திருக்குறிப்புத்தொண்டர் Thirukkurippuththondar Chiththirai Svathi  
விறன்மிண்டர் Viranmindar Chiththirai Thiruvadhirai  
சோமாசிமாறர் Soamaasimaarar Vaikaasi Ayilyam  
கழற்சிங்கர் Kazharsingkar Vaikaasi Bharani  
முருகர் Murukar Vaikaasi Moolam  
நீலநக்கர் Neelanakkar Vaikaasi Moolam  
சம்பந்தர் Sampanthar Vaikaasi Moolam 640-656 CE
திருநீலகண்டபாணர் Thiruneelakandapaanar Vaikaasi Moolam  
நமிநந்தி Naminanthi Vaikaasi Poosam  
மாணிக்கவாசகர் ManickaVaasagar Aani Maham  
அமர்நீதி Amarneethi Aani Pooram  
ஏயர்கோன் கலிக்காமர் Aeyarkoan Kalikkaamar Aani Revati  
பெருமிழலைக்குறும்பர் Perumizhalaikkurumpar Aadi Chiththirai  
கலியர் Kaliyar Aadi Kettai  
கோட்புலி Koadpuli Aadi Kettai 8th Century
மூர்த்தி Moorththi Aadi Krithikai  
புகழ்ச்சோழர்   Pukazhchchoazhar   Aadi Kruththikai  
ஆரூரர் Aaroorar (Sundarar) Aadi Swathi 8th Century
கழறிற்றறிவார் Kazharirrarivaar Aadi Swathi  
கூற்றுவர் Koorruvar Aadi Thiruvadhirai  
குலச்சிறை Kulachchirai Aavani Anusham  
அதிபத்தர் Athipaththar Aavani Ayilyam  
புகழ்த்துணை Pukazhththunai Aavani Ayilyam  
இளையான்குடிமாறர் Ilaiyaankudimaarar Aavani Maham  
குங்குலியக்கலயர் Kungkuliyakkalayar Aavani Moolam  
செருத்துணை Seruththunai Aavani Poosam  
உருத்திரபசுபதி Uruththirapasupathi Purattasi Asvini  
நரசிங்கமுனையரையர் Narasingkamunaiyaraiyar Purattasi Sathayam  
நாளைப்போவார் Naalaippoavaar (Nandhanar) Purattasi Rohini  
ஏனாதிநாதர் Aenaathinaathar Purattasi Uththiram  
பூசல் Poosal Ayppasi Anusham  
திருமூலர் Thirumoolar Ayppasi Asvini  
இடங்கழி Idangkazhi Ayppasi Kruththikai  
ஐயடிகள்காடவர்கோன் Aiyadikalkaadavarkoan Ayppasi Moolam  
சத்தி Saththi Ayppasi Poosam  
நெடுமாறர் Nedumaarar Aippasi Bharani  
ஆனாயர் Aanaayar Karthikai Hastam  
கணம்புல்லர் Kanampullar Karththikai Kruththikai  
மூர்க்கர் Moorkkar Karththikai Moolam  
சிறப்புலி Sirappuli Karththikai Puraadam  
மெய்ப்பொருள் Meypporul Karththikai Uththiram  
பேயார் Paeyaar Karththikai Uththiram  
சாக்கியர் Saakkiyar Markazi Puraadam  
வாயிலார் Vaayilaar Markazi Revathi  
மானக்கஞ்சாறர் Maanakkanjsaarar Markazi Svadhi  
சடையர் Sadaiyar Markazi Thiruvadhirai  
இயற்பகையார் Iyarpakaiyaar Markazi Uththiram  
அப்பூதி Appoothi Thai Sathayam  
கண்ணப்பர் Kannappar Thai Mirugachircham  
கலிக்கம்பர் Kalikkampar Thai Revathi  
அரிவாள்தாயர் Arivaalthaayar Thai Thiruvadhirai  
சண்டி Sandi Thai Uththiram  
திருநீலகண்ட குயவனார் Thiruneelakanda Kuyavanaar Thai Visakam  
எறிபத்தர் Eripaththar Maasi Hastam  
காரி Kaari Maasi Puraadam  
செங்கண்ணர் கோச்செங்கட் சோழ Sengkannar (Kotchenga chozha) Maasi Sathayam  
தண்டி Thandi Panguni Sathayam  
முனையடுவார் Munaiyaduvaar Panguni Poosam  
நேசர் Naesar Panguni Rohini  
கணநாதர் Kananaathar Panguni Thiruvadhirai